ENVIRON Adviesbureau Omgevingsrecht
mr. ir. H.J. (Han) ter Maat

LinkedIn profiel
06 - 57 116 179
han.ter.maat@gmail.com

Wat kan ik voor u doen?

Advies particulier en ontwikkelaar

Wilt u als particulier of als ondernemer gaan verbouwen of uitbreiden? Of heeft u gekozen voor nieuwbouw op een andere locatie? Bent u ontwikkelaar en wilt op een bepaalde plek uw project gaan realiseren? In al deze situaties heeft u bijna altijd te maken met de gemeente.

Ook kan het zijn dat u niet precies weet of u wel een (omgevings)vergunning nodig heeft, en – als dat wél zo is – wat u moet doen om die vergunning te krijgen, met wie u overleg moet voeren, welke stukken u moet aanleveren en – ook belangrijk - hoe lang dat allemaal kan duren.

Daarnaast is het mogelijk dat het bestemmingsplan van de gemeente de herontwikkeling of functiewijziging van uw project niet toestaat. Wat dan? Hoe kunt u nagaan of de gemeente bereid is om daar toch toestemming voor te geven? En zijn er misschien nog meer vergunningen nodig om uw project mogelijk te maken? Dit zijn allemaal vragen waar u als initiatiefnemer of ontwikkelaar tegenaan kunt en zult lopen.

Om u te helpen wegwijs te raken in deze wirwar van regels, wil ik u graag van advies dienen.
Daarbij kan ik zowel inhoudelijk als ook procedureel van dienst zijn.

Bouwtekening

Met inhoudelijk bedoel ik dan: welke documenten moet u aanleveren, bij wie moet u zijn, voor welke activiteiten heeft u wél en géén vergunning nodig, staat het bestemmingsplan uw plan toe en zo nee, hoe zorgen we er voor dat dat dan wél het geval wordt.

Procedurele aspecten betreffen dan de vraag met wie u het beste bij de gemeente kunt overleggen, wanneer u dat zou moeten doen, hoe binnen de gemeentelijke organisatie het besluitvormingsproces plaatsvindt, op welke wijze de aanvraagprocedure verloopt en hoe u bezwaar kunt maken en in beroep kunt gaan.

Advies overheden

Ik kan ook gemeenten bijstaan in het organiseren en faciliteren van participatieprocessen en -bijeenkomsten. Juist door de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 juli 2022, zullen vooral gemeenten steeds meer moeten doen om hun inwoners vooraf bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken. Daarbij kan ik ook mijn ervaring en deskundigheid inzetten.

Voorbeelden advisering

Mijn advies en inzet in de sfeer van het omgevingsrecht kan onder meer bestaan uit:

  • Het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van uw project als particulier of ondernemer voor uw woning of bedrijf: hoe zou u dat het beste kunnen aanpakken?
  • Het doen van een voorstel over de vraag wie u daarbij het beste kunt inschakelen.
  • Het voeren van gesprekken met wethouders, ambtenaren, aannemers, bouwkundigen, e.d. om afspraken te maken over de aanpak en procedure.
  • Het zo nodig voeren van overleg met buren, omwonenden en/of belangenorganisaties die moeite hebben met uw project.
  • Het u vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures, inclusief het opstellen van het bezwaar- en beroepsschrift.
  • Het faciliteren en voorzitten van bijeenkomsten die in het kader van (burger)participatie worden georganiseerd als een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is voorzien.

Ervaringen en reacties

Ervaringen en reacties