ENVIRON Adviesbureau Omgevingsrecht
mr. ir. H.J. (Han) ter Maat

LinkedIn profiel
06 - 57 116 179
han.ter.maat@gmail.com

Over mij

Loopbaan

Vanaf 1979 tot 2008 ben ik werkzaam geweest in het milieuveld en op het terrein van de ruimtelijke ordening: de eerste jaren bij twee provinciale milieufederaties en daarna bij de ANWB. Toen heb ik in de begin jaren 80 de overstap gemaakt naar de provincie Zuid-Holland. Vanaf 1987 tot 1999 ben ik werkzaam geweest bij de provincie Gelderland als hoofd van de afdeling milieu en industrie en daarna ben ik tot 2008 hoofd van de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Arnhem geweest. Omdat ik graag wat minder wilde werken, ben ik in 2008 begonnen als parttime-docent Bestuursrecht en Omgevingsrecht, eerst bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en vervolgens tot mei 2014 aan de Hogeschool Utrecht (HU).

ENVIRON: Adviesbureau Omgevingsrecht

Medio 2012 heb besloten om naast mijn docentschap een adviesbureau op te starten en wel op het terrein van het Omgevingsrecht. De reden daarvan is dat ik het leuk vind om mijn ervaring en kennis te gebruiken om organisaties en individuele burgers verder te helpen in hun contact met - vaak – gemeenten. Het persoonlijke contact met de opdrachtgever(s) en ook met anderen waar je mee te maken krijgt, stel ik ook bijzonder op prijs: “je weet dan snel waarom je het doet” en dat doet míj dan weer goed.

Zebrapad Wageningen Wethouder

Vanaf mei 2014 tot april 2018 ben ik met veel plezier namens de Stadspartij Wageningen als wethouder in Wageningen werkzaam geweest met de portefeuille Ruimte, Wonen, Verkeer, Binnenstad en Sport. Gedurende die periode heb ik het adviesburo laten slapen.

Adviseur

Sinds mei 2018 ben ik weer een vrij man en heb ik de draad van het adviseren weer opgepakt. Daarbij beperk ik me wel tot die zaken die mij om welke reden dan ook aantrekken en boeien. Ik heb altijd met plezier gewerkt en dat wil ik ook als adviseur graag blijven doen. Bovendien is dat voor iedereen het beste: voor mij zelf, maar zeker ook voor de opdrachtgever omdat ik daardoor ook gemotiveerd en gedreven ben om samen in goed overleg het uiteindelijke doel te bereiken.

Zoals eerder aangegeven: het gaat mij in eerste instantie om het belang van een organisatie of individuele burger te dienen in het contact met een overheid (veelal een gemeente) en niet primair om mijn belang (voor het geld hoef ik het gelukkig niet te doen!).

Ook kan ik natuurlijk door een gemeente worden ingeschakeld om vastgelopen processen weer vlot te trekken dan wel te voorkomen dat besluitvormingsprocessen stagneren.

Opleidingen

Mijn academische opleidingen heb ik gevolgd aan de Wageningen Universiteit (WUR): ik ben afgestudeerd in de studierichting Milieuhygiëne. Nadien heb ik, naast mijn werk, aan de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) de studie Nederlands Recht heb afgerond.

Mijn ruime ervaring komt mij echter vaak het beste van pas, hoewel kennis van het omgevingsrecht natuurlijk onmisbaar is.

Mijn uitgebreide cv geeft inzicht in hetgeen ik de afgelopen decennia zo al heb gedaan.

Download mijn CV

Ervaringen en reacties

Ervaringen en reacties