ENVIRON Adviesbureau Omgevingsrecht
mr. ir. H.J. (Han) ter Maat

LinkedIn profiel
06 - 57 116 179
han.ter.maat@gmail.com

Werkwijze

Op basis van mijn langdurige ervaring bij provincie en gemeente weet ik hoe besluitvormingsprocessen gaan en dus ook hoe je dat proces kan bespoedigen. En als wethouder heb ik dat tussen 2014 en 2018 natuurlijk ook zelf als bestuurder kunnen ervaren. Omdat ik als docent omgevingsrecht en bestuursrecht gewerkt heb en in de afgelopen jaren ook de ontwikkelingen in het omgevingsrecht nauwgezet heb gevolgd, ben ik ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Op al deze terreinen kan ik u van deskundig advies voorzien. Dat scheelt u in de procedure veel tijd en geld en zeker ook kopzorgen. Want het is er allemaal niet gemakkelijker op geworden in het omgevingsrecht! Als u dat wenst kan ik ook namens u het overleg voeren en - indien nodig - u vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Ik ben géén projectleider en heb ook niet de behoefte die rol voor u te vervullen. Wel kan ik uw projectleider begeleiden door af en toe een richtinggevend gesprek met hem/haar te voeren. Mijn insteek is altijd oplossingsgericht. Veelal kunnen daarmee juridische procedures worden voorkomen. Ook mijn rol als facilitator van (burger)participatietrajecten is bedoeld om tijdig veel kou uit de lucht te halen, zodat procedures nadien soepeler kunnen verlopen.

In de praktijk

Op basis van een eerste inventariserend gesprek met u krijg ik al snel een indruk van de meest kritische en risicovolle aspecten van uw project. Zo'n eerste gesprek - van ca. een uur - is kosteloos, indien we dat bij mij voeren en ook wanneer de reisafstand tussen uw en mijn woonplaats te overzien is.

Als ik na een eerste inschatting kansen en mogelijkheden voor u zie, dan zal ik u die aangeven, inclusief de aanwezige risico’s. Daarbij speelt dat ik het belangrijk vind dat overheden hun bepalende rol als bevoegd gezag voor vergunningen en een bestemmingsplan op een zorgvuldige manier uitoefenen. De beginselen van “behoorlijk bestuur” staan niet voor niets centraal in het bestuursrecht, juist om de burger te beschermen tegen willekeur. Ook ben ik van mening ben dat de overheid en/of ontwikkelaar bij participatiebijeenkomsten richting omwonenden en belanghebbenden duidelijk moet(en) zijn over de ruimte die er is om een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling tegen te houden, aan te passen of te veranderen. Is die ruimte beperkt, geef dat dan ook duidelijk aan. Dan voorkom je teleurstellingen en andere negatieve emoties die je later in het proces weer tegenkomt.

Binnenveld Wageningen Wie doet wat?

Afhankelijk van wat u wilt, kunnen we vervolgens bezien of u zelf op pad gaat naar de gemeente om de eerste stappen te zetten in de sfeer van vergunningen en bestemmingsplan. Maar het kan ook zijn dat u mij vraagt dat te doen. Er is geen blauwdruk voor dat soort processen en daar houd ik ook niet van. We kijken per situatie en per stap wat voor u het beste is en hoe u zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over de haalbaarheid.

Mochten er al procedures lopen en/of zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die de voortgang van uw project frustreren, dan kunt u mij ook inschakelen om die processen weer op gang te brengen.

Op basis van mijn kennis en ervaring kan ik vaak snel beoordelen op welke wijze dat dan het beste kan. Daarbij is mijn ervaring dat voorkomen beter is dan genezen. Dus hoe eerder omwonenden betrokken worden in het proces en hoe meer zij het gevoel hebben ook serieus te worden genomen, des te beter is het. Het gaat ook hier om samenwerken, ook al zijn de belangen niet altijd dezelfde en zelfs vaak tegengesteld. Maar begrip voor elkaar krijgen en vooral communiceren is juist dan nodig en werkt het beste.

Uw tegenprestatie

Gelukkig is het zo dat ik met het advieswerk niet mijn inkomen hoef te verwerven. Dat betekent dat ik mijn uurprijs kan laten afhangen van het project en van uw situatie. Ik hoef niet de hoofdprijs te vragen en ik vraag die ook niet. Mijn uurprijs is afhankelijk van de aard van mijn werkzaamheden. Voor oriënteren, lezen van dossiers en het opzoeken van relevante informatie reken ik normalerwijs €60 per uur excl. BTW en voor overleg met externen, het opstellen van brieven, bezwaar- en beroepsschriften en het bijwonen van vergaderingen of zittingen, reken ik €120 excl. BTW. Maar het komt steeds vaker voor dat ik, gezien het 'leed' dat zo her en der vaak door gemeenten over goedbedoelende en soms ook minder draagkrachtige inwoners en stichtingen wordt uitgestort, ook het lage uurtarief nog verder laat zakken tot €0 per uur. Of ik dat laatste doe en in welke mate, bespreken we samen vooraf.

Ook ben ik bereid om op basis van “no cure no pay” te werken en dan bepalen we vooraf wat er van uw kant tegenover staat als we uiteindelijk uw doel hebben bereikt.

Ervaringen en reacties

Ervaringen en reacties