Han ter Maat

Contact

ENVIRON Adviesbureau Omgevingsrecht

mr. ir. H.J. (Han) ter Maat
t: 0317-844661
m: 06-57116179
info@environadviesbureau omgevingsrecht.nl


Meidoornplantsoen 16
6706 DC Wageningen

In verband met mijn benoeming tot wethouder van de gemeente Wageningen, heb ik mijn adviesburo met ingang van 1 mei 2014 opgeheven. Wellicht dat het na afloop van de zittingstermijn weer tot leven komt.....

Omgevingsvergunning

Bestemmingsplan

Juridisch advies....BESTEMMINGSPLAN | OMGEVINGSVERGUNNING | HERONTWIKKELING | BEZWAAR EN BEROEP....

Dit zijn begrippen die u vast wel eens hebt gehoord en waar u wellicht ook wel eens mee in aanraking bent gekomen. Dat kan prettig of misschien ook wel minder prettig zijn geweest. Het zijn allemaal wel termen die een belangrijke rol spelen in het omgevingsrecht. Vaak gaat het hierbij om vergunningen, procedures, plannen, veel formulieren, lange wachttijden, onbegrip en het gevoel "van het kastje naar de muur worden gestuurd” of misschien zelfs wel eens “het bos in” te zijn gestuurd!

Ik wil u graag helpen om te voorkomen dat u het gevoel krijgt het “bos ingestuurd te worden” of “door de bomen het bos niet meer te zien”. En mocht u al vast gelopen zijn in allerlei procedures, dan wil ik met u een pad uitstippelen om daar zo snel mogelijk weer uit te geraken. En dan vervolgens een andere weg in te slaan om het door u gestelde doel te bereiken. Dat kan zijn het realiseren van uw project door het verkrijgen van de benodigde vergunningen en indien nodig ook het laten aanpassen van het bestemmingsplan. Met overleg - vaak met de gemeente - kom je heel ver, maar dan moet je wel weten hoe die wegen allemaal lopen: wat mag, kan en wat je nodig hebt. Mocht dat niet goedschiks gaan, dan staat altijd nog de weg van bezwaar en beroep open. Daarin kan ik u ook vertegenwoordigen, als u dat wenst. Maar er samen in overleg uitkomen is altijd het beste, het snelst en vaak ook het voordeligst!